Maak je straat groen tijdens Burendag 2021: geld voor een groene buurt

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Maak je straat groen tijdens Burendag 2021: geld voor een groene buurt

Eind april zijn door honderden enthousiaste inwoners en medewerkers van de gemeente Almelo zo’n 100 bloemenlinten in en rond Almelo ingezaaid. Ook zijn enkele aanvragen om de buurt te vergroenen voor NLDoet door de Groene Loper ondersteund, die eind mei zijn uitgevoerd. Deze zomer kunnen we er allemaal van genieten.

Maak je straat groen tijdens Burendag 2021

Door Miriam ten Velde en Frank van Marle (Groene Loper)

En de volgende kans doet zich alweer voor. Op zaterdag 10 juli 2021 tijdens de Open Imkerdag kunnen buren, buurttuinen, verzorgingshuizen, sportclubs en andere maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Almelo financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens Burendag in september de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, stokrozen, bloembollen, geveltuinen, bankjes, een buurttuin, insectenhotel of fruitstruiken. Geïnteresseerden kunnen langs komen tussen 11.00 en 16.00 uur door corona-proof binnen te lopen in (of bij) het Paviljoen in het Doepark. Het is ook mogelijk per email een verzoek in te dienen voor online hulp bij je aanvraag. Op beide manieren helpt Groene Loper Almelo je bij het invullen van de benodigde formulieren. Niet alleen organisaties, maar ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm zijn welkom. Meer informatie staat op  www.natuurhusalmelo/groeneloper/meedoen.

Blije bijen in je tuin

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland, ook niet in Overijssel. Gelukkig kan iedereen in z’n eigen tuin een steentje bijdragen. Met deze tips maak je een bij blij (en daarmee meteen andere insecten). Dat het niet goed gaat met de bij is slecht nieuws voor onze voedselvoorziening, want bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving. Een bij moet zelf natuurlijk ook voedsel kunnen vinden. In de zomer bloeit er zat, maar de provisiekast moet natuurlijk langer gevuld zijn: van maart tot november. Dus hoe gevarieerder de beplanting is –zowel in soorten als in bloeitijd-, hoe beter.

Maak je straat groen tijdens Burendag 2021

Bij blijft dichtbij

Honingbijen halen hun voedsel van heinde en ver, ze vliegen tot wel 3 kilometer om hun kostje op te scharrelen. Maar hommels vliegen maar een halve kilometer, de wilde bij zelfs  niet verder dan 50 tot 100 meter om te eten. Voor die maaltijden kunnen wij dus letterlijk dichtbij huis zorgen.

Ook al is je tuin of balkon maar klein, toch kun je bijen en hommels helpen. Als je zorgt dat er in elke maand wat bloeit, is dat voor jezelf leuker en ook fijn voor de bij. Kies daarbij voor planten, bomen en struiken die het in Overijssel goed doen. Bij bomen en struiken zijn wilg, kamperfoelie, hedera, brem, mispel, wilde appel en meidoorn een goede keus. Bij vaste planten kan je denken aan  wilde akelei, salvia, knoopkruid, ijzerhard, lavendel, kruipend zenegroen en wilde marjolein. Als je daarbij in het najaar ook nog bloembollen plant die in het vroege voorjaar al bloeien is de voedselvoorziening maandenlang dik in orde. Kies bij voorkeur voor bollen zonder bestrijdingsmiddelen. Goede bijenbollen zijn onder andere blauwe druifjes, kievitsbloem, krokus, sieruien en bosanemoon.

Niet te netjes

Bijen hebben niks te zoeken in een al te nette tuin. Ruim dus niet te fanatiek alle takjes en blaadjes op. En maak (bijvoorbeeld achter struiken) schuilhoekjes van oude klinkers, dakpannen, stoeptegels, takken en snoeiafval. Daarmee doe je ook andere kleine dieren in je tuin een plezier, bijvoorbeeld de egel. Zorg dat bijen ook een plek hebben om te nestelen. Dit doen ze in spleten en gaten, zoals tussen dakpannen. Nog zin in een leuke klus? Maak dan zelf een bijenhotel waar bijen in kunnen nestelen. Een beschrijving en meer info vind je op www.groenbezig.nl/groepen/bijenbeweging.

Maak je straat groen tijdens Burendag 2021

Water

Natuurlijk gebruik je geen chemische onkruidbestrijding of insectenmiddelen. Om het bijenparadijs compleet te maken is water onontbeerlijk. Dat hoeft echt niet meteen een  vijver te zijn, een schaal of een klein poeltje is al prima. Leg knikkers of stenen in de schaal, dan verdrinken ze niet. Daarmee trek je snel allerlei insecten aan en doe je ook de bijen een plezier.

Scroll naar boven