Aadorp start grootschalig onderzoek naar wat huishoudens al wel en nog niet duurzaam doen

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Aadorp start grootschalig onderzoek naar wat huishoudens al wel en nog niet duurzaam doen

In Aadorp is een onderzoek gestart naar energiemaatregelen die de 600 huishoudens al nemen en aan welke informatie nog behoefte is voor meer maatregelen. Het onderzoek wordt gedaan door vijf studenten van Hogeschool Rotterdam en is in opdracht van Plaatselijk Belang Aadorp, Gemeenschapscentrum Aadorp en de coöperatie Duurzaam Aadorp.

Alle adressen zijn per brief uitgenodigd een digitale enquête in te vullen via duurzaamaadorp.nl. Mensen krijgen dan bijvoorbeeld deze informatie voorgelegd:

Het verduurzamen van je woning brengt verschillende voordelen met zich mee. Naast milieuwinst is het ook goed voor je portemonnee. Voorbeelden van verduurzaming zijn:

  • Isolatie (dak/gevel/vloer)
  • HR++ glas / drievoudig glas
  • Ventilatie
  • Zonnepanelen
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler

Vragen daarbij: wat doe je al, wat nog niet, waarom wel of waarom niet.

De resultaten moeten inzicht geven om een volgende stap in verduurzaming van Aadorp te maken. De coöperatie Duurzaam Almelo houdt zich daar intensief mee bezig. Ze wil met haar leden (particulieren, verenigingen én bedrijven) groene energie en zo meebouwen aan een duurzame samenleving: “Groene en betaalbare energie voor alle bewoners van Aadorp. Daar zijn wij dagelijks mee bezig. Onze vrijwilligers zetten zich in voor alle Aadorpers die willen verduurzamen en besparen. Zo stimuleren we lokaal eigendom en zeggenschap. Eventuele winst die we maken geven we terug.”

Daarom is de energiecoöperatie ook permanent op zoek naar onbenutte daken. “Want die verdienen het allemaal om omgetoverd te worden tot zonnedaken. Daarbij gaan we toekomstige zonnedaken slim verdelen over onze deelnemers, zodat iedereen in Aadorp mee kan doen en profiteren. Dat kan bijvoorbeeld op het dak van de school, het dorpshuis, en bedrijven in de buurt.

Aadorp
Het bestuur van Duurzaal Aadorp, vlnr: Martin Broers, Wim Asteneyner, Harm Jan Arendshorst, Bram Reinders
Scroll naar boven