Wooncoach Rob Broekhof: Ga vooral duurzaam verduurzamen

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Wooncoach Rob Broekhof: Ga vooral duurzaam verduurzamen

Velen onder ons wensen zichzelf en ook anderen een plezierig en langdurig leven toe. Echter, alles dat leeft op aarde dreigt voortdurend ten onder te gaan aan het eigen gedrag en de natuurwetten. Wij mensen zouden daar wellicht anders mee om kunnen gaan.

Overigens, alles dat NIET leeft, raakt ook ooit in verval.

Door Rob Broekhof, wooncoach bij Duurzaam Thuis Twente

Hoe het komt dat alles ooit in verval raakt?! Het zijn basis natuurwetten! Kortgezegd zijn dat: ‘wanorde neemt vanzelf toe’ en ‘het aanbrengen en behouden van orde kost moeite/energie’.

Bijvoorbeeld, wanneer een woning niet wordt onderhouden dan zal deze op den duur vanzelf vervallen tot een krot. Het kost moeite en (bouw)materialen om een woning in stand te houden.

Het in stand houden van een woning en de ruimte daaromheen heeft bovendien direct te maken met het voortdurend veranderende klimaat. Het is een wisselwerking; door veranderingen van het klimaat veranderen onze woningen en omgekeerd, door onze woningen te veranderen, verandert het klimaat.

Na dit artikel volgen er meerdere. Deze gaan over het duurzaam verduurzamen van woningen. Daarbij komen de nu volgende onderwerpen aan de orde: wat energie is en hoe wij daarmee om kunnen gaan, waarom dat niet lukt, wat daar wellicht aan te doen is en visie op de toekomst en wat de moeite waard zou kunnen zijn.

Tenslotte, wellicht vraagt u zich af: “Waarom de woorden ‘duurzaam verduurzamen’?”.  ‘Duurzaam verduurzamen’ gaat veel verder dan alleen ‘van het aardgas af’ of ‘de energierekening laag houden’. Het gaat ook over comfort en om integraal rekening te houden met de gevolgen voor het klimaat en de rest van de natuur. We kunnen ontzettend ons best doen om ‘van het gas af’ te komen, maar wanneer we dat teveel aandacht blijven geven, dan walsen we onwillekeurig helemaal over wat anders heen.

Net zoals men destijds deed bij het uitrollen van de aardgasvoorzieningen in Nederland. Men was “even vergeten” wat de gevolgen over zo’n 30 jaar zouden kunnen zijn. N.b. in 1964 begon die uitrol nadat in 1959 bij Slochteren gas was ontdekt. Begin jaren negentig waren in de provincie Groningen de eerste aardbevingen door verzakkingen in de ondergrond als gevolg van de gaswinning. Dat was geen duurzame verduurzaming …

Laat ik me even voorstellen

Rob BroekhofMijn naam is Rob. Ik ben wooncoach bij Duurzaam Thuis Twente. Particuliere huiseigenaren zien doorgaans door de bomen het bos niet meer van verduurzamingsland. Ik help ze dan om vast te stellen wat ze willen, nodig hebben en wat haalbaar zou kunnen zijn. Ik ben als wooncoach ook direct betrokken bij de woningverbetering en -verduurzaming in het Nieuwstraatkwartier. Mijn achtergrond is informatica, data- en telecommunicatie en kunstmatige intelligentie. Vooral door dat laatste vakgebied ben ik in staat om mij snel in te werken en overzicht te krijgen op verschillende andere vakgebieden. Ook wanneer deze nog volslagen nieuw zijn voor mij. Op basis van mijn overzicht kan ik dan bepalen wat er in een gegeven situatie op detailniveau nodig is.

Scroll naar boven