Handzaam boekje over vergroenen bedrijventerreinen

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Handzaam boekje over vergroenen bedrijventerreinen

Stichting Steenbreek helpt met de publicatie Groene gezonde bedrijventerreinen bedrijventerreinen te vergroenen. In het boekwerkje over nut en noodzaak van het vergroenen van bedrijventerreinen staan inspirerende ideeën en praktische informatie; het is bedoeld voor gemeenten, beheerders van bedrijventerreinen en ondernemers.

Handzaam boekje over vergroenen bedrijventerreinenNederland heeft ruim 3800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare (bijna de helft van de provincie Groningen). Bijna een derde van de banen in Nederland is op bedrijventerreinen te vinden. Uit onderzoek dat Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 uitvoerde in de provincie Zuid-Holland – en dat representatief is voor andere provincies – blijkt dat de grondoppervlakte van bedrijventerreinen voor slechts 1 procent uit groen-blauwe structuren bestaat (bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen).

Met de 44 pagina’s tellende uitgave krijgen gemeenten, parkbeheerders en bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor een groen-blauwe inrichting van een bedrijventerrein die bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptatie (voorkomen wateroverlast en hittestress), maar ook aan de gezondheid van medewerkers en daardoor de arbeidsproductiviteit.

Naast een algemeen overzicht van de huidige situatie en het vergroeningspotentieel op bedrijventerreinen in Nederland wordt onder meer een stappenplan gepresenteerd om te komen tot een groen-blauwe inrichting. Daarnaast komen aan bod welke mogelijkheden er zijn om aan, om en tussen gebouwen te vergroenen.

Het aspect gezondheid wordt in de uitgave uitgebreid belicht: zo komt omgevingspsycholoog Sjerp de Vries van de WUR aan het woord over de positieve effecten van groen op gezondheid en belicht architect Thomas Steensma de relatie tussen het concept Positieve Gezondheid en architectuur/stedenbouw.

Groene gezonde bedrijventerreinen is de eerste uitgave uit de reeks Alles wat je wilt weten over … De publicatie, die verschijnt zowel in print als digitaal, is te bestellen door een e-mail te sturen naar info@steenbreek.nl.

Scroll naar boven