Ton van Manen: Zonne-energie opslaan in accu’s

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Ton van Manen: Zonne-energie opslaan in accu’s

Zonne-energie opslaan in accu’s

In mijn vorige verhaal over zonne-energie heb ik aangegeven dat het toepassen van zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit een verlaging van de CO2 uitstoot tot gevolg heeft. Dus vooral doen zou ik zeggen. Echter, het extra gebruiken van elektriciteit heeft soms het tegengestelde effect en veroorzaakt dan juist meer CO2 uitstoot.

Maar hoe zit dat nu met het opslaan van elektriciteit in accu’s? Is dat nu gunstig of ongunstig?

Om dit te begrijpen zijn er verschillende situaties die bekeken moeten worden.

1: De financiële situatie
2: Milieu technisch,
a: als er te veel zonne-energie geproduceerd wordt.
b: als er te weinig zonne-energie geproduceerd wordt.

We zullen alle scenario’s eens doornemen.

Zijn er financiële voordelen?

Op dit moment zijn daar geen financiële voordelen uit te halen. De reden daarvoor is heel simpel, voor alle elektriciteit die men nu opwekt krijgt men een financiële vergoeding die gelijk is aan de kosten die men moet betalen als men elektriciteit afneemt. (ca.21 cent per kWh) Dit is de z.g. salderingsregeling. Stroom die men in de winter te weinig opwekt mag men voor hetzelfde bedrag in de zomer weer opwekken. Alleen als de totale opgewekte stroom per jaar meer is dan dat men zelf gebruikt, dan is de vergoeding voor deze extra elektriciteit een stuk lager. (6 cent per kWh)

Men krijgt dan alleen de vergoeding voor het opwekken van de elektriciteit welke gelijk is aan de kosten die de elektriciteitsmaatschappij ook moet maken om elektriciteit op te wekken. Dus een vergoeding zonder belasting. Dat is dan 15 cent minder. (72% van de elektriciteitskosten die wij betalen is belasting)

Maar dat gaat veranderen.

De bedoeling van de regering is dat deze gunstige salderingsregeling vanaf 2023 langzaam wordt afgebouwd. Dat betekent dat als je meer stroom aan het net levert dan dat je op dat moment zelf gebruikt je daar maar 6 cent per kWh voor krijgt en niet meer de 21 cent zoals nu.

Dan de vraag, heeft een accu ,om overtollige stroom op te slaan, zin of juist niet? Het zal duidelijk zijn dat het op dit moment geen nut heeft om stroom op te slaan in accu’s. De vergoeding voor de opgewekte stroom is gelijk aan de kosten die men moet betalen als men stroom af neemt. Maar zodra straks deze vergoedingen drastisch naar beneden gaan heeft het wel degelijk zin om stroom op te slaan in accu’s. (Je krijgt er dan nl. nog maar 6 cent voor) In principe “bewaar” je dus goedkope stroom voor het moment dat je deze nodig hebt. Je hoeft dan geen dure stroom in te kopen. Uiteraard moet men de investeringen in accu’s mee evalueren of het zinvol is of niet.

Dat is het financiële plaatje, maar hoe zit dat dan milieutechnisch?

Het belangrijkste wat men moet weten is, dat het opslaan van energie in accu’s altijd een verlies tot gevolg heeft. De hoeveelheid energie die men uit een accu kan halen is altijd lager dan de energie die men er in stopt! Er is dus altijd verlies!

Dit wetende kunnen we twee situaties bekijken.

Als er te veel zonne-energie geproduceerd wordt

Te veel zonne-energie produceren betekent eigenlijk dat de zonne-energie die men op dat moment opwekt niet gebruikt kan worden. Met als gevolg dat de zonnepanelen afgeschakeld moeten worden. Dat is natuurlijk heel jammer. In dat geval is het zinvol om deze overtollige zonne-energie in accu’s op te slaan voor later gebruik als de zon niet schijnt. Het verlies van de opslag wordt daardoor ruimschoots gecompenseerd.

Opmerking: op dit moment gebeurt het ook wel eens dat zonnepanelen afgeschakeld moeten worden. Niet omdat er te veel zonne-energie is, maar omdat het stroomnet het transport niet kan verwerken.

Als er te weinig zonne-energie geproduceerd wordt

Een heel andere situatie ontstaat als er in totaliteit te weinig zonne-energie wordt opgewekt om heel Nederland van zonne-energie te voorzien. (De huidige situatie)

In dat geval is het opslaan van zonne-energie in accu’s eigenlijk een zinloze bezigheid. De energie die je opslaat ga je later weer gebruiken, maar je kunt daarvan minder gebruiken dan dat je er hebt ingestopt. Veel beter is het om alle opgewekte zonne-energie direct te gebruiken, dan bespaar je de meeste energie en heb je dus de minste CO2 uitstoot.

De eenvoudige conclusies zijn de volgende:

1: Milieutechnisch is opslaan van zonne-energie alleen maar zinvol als je een overschot hebt aan zonne-energie en deze dus niet direct kunt gebruiken. (Dat is in Nederland zeker nog niet het geval)

2: Financieel kan het in de toekomst aantrekkelijk worden om zonne-energie op te slaan in accu’s. Vooral als de salderingsregeling wordt afgeschaft.

Ton van Manen

Scroll naar boven