Een ongemakkelijke waarheid opnieuw bekeken

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Een ongemakkelijke waarheid opnieuw bekeken

In 2006 was de première van “An inconvenient truth”. Samengevat: Al Gore attendeert ons op de bedreigingen voor het klimaat. Vooral op de effecten van de toenemende uitstoot van kooldioxide (CO2).

Dat zal één van de redenen zijn waarom in Nederland is besloten om gebruik van aardgas te minimaliseren.

Tijdens mijn bezoeken aan wooneigenaren die willen verduurzamen krijg ik regelmatig de vraag: “Wat wordt DE vervanger van aardgas als energiebron voor mijn verwarming?” Mijn antwoord daarop is ook een ongemakkelijke waarheid: “Het blijft niet meer bij één energiebron”. Hieronder volgt een toelichting.

Sinds het aardgasveld in 1959 werd ontdekt is te lang de schijn hoog gehouden dat aardgas blijvend kan worden gebruikt als DE energiebron om te verwarmen. Daardoor valt te begrijpen waarom er weer wordt gezocht naar één hoofdbron. Zeker omdat er wordt gestreefd naar maximale efficiëntie (lees: “met zo min mogelijk financiële kosten”). Maar, dat kan op den duur nogmaals tot problemen leiden.

Voorbeeld: waterstofgas. Het voordeel daarvan is dat bij de omzetting van waterstofgas naar bruikbare energie er “alleen maar” water (H2O) overblijft. Dat “alleen maar” betwijfel ik ten zeerste. Het gaat er dan namelijk vanuit, dat kooldioxide slecht is en water goed. Daardoor lijkt de uitdaging om alleen die ene (kooldioxide) dan maar door de andere (water) te vervangen. Terwijl de werkelijke uitdaging is, om erachter te komen in welke mate beide nodig zijn in de natuur, want zowel kooldioxide als water zijn nodig!

Kooldioxide wordt bijvoorbeeld door planten gebruikt om te leven. Tegelijkertijd produceren ze dan zuurstof (O2) en dat is belangrijk voor alles dat ademhaalt op aarde.

Naast ademhalen is drinken ook belangrijk om in leven te blijven en daarin speelt water een hoofdrol.

Toch, wanneer er teveel kooldioxide is, dan maakt “an unconvenient truth” goed duidelijk wat de effecten zijn.

Echter, moeten we wachten op een vervolg van die film, zodat ons dan goed wordt duidelijk gemaakt van wat de effecten zouden kunnen zijn van teveel water? Zie de afbeelding.

Een ongemakkelijke waarheid opnieuw bekeken
Afbeelding: Wordt dit het “nieuwe normaal” met teveel water in de lucht?

Wat dan wel? Ten eerste is het noodzaak dat mensen prioriteiten gaan stellen in wat er feitelijk nodig is om hier op aarde in goeden doen te kunnen blijven leven. Daaruit zal blijken dat we veel minder nodig hebben van wat er op aarde ter beschikking is, voor ons … en de rest van de natuur.

Daarnaast is het nodig om alle verschillende energiebronnen op aarde in kaart te hebben en telkens een optimale balans te vinden in hoe deze kunnen worden gebruikt. Die optimale balans zal namelijk wel voortdurend blijven veranderen doordat de beschikbaarheid van de bronnen op aarde voortdurend blijft veranderen.

Tenslotte krijg ik regelmatig de vraag: “Betekent energiezuinig nul-op-de-meter/all-electric?”. Daarop is mijn antwoord: “nee”. Energiezuinig betekent: minder energie gebruiken in en om de woning. Dat geldt zowel voor het verwarmen als het verkoelen van de woning, als ook voor het gebruik van elektrische apparatuur, water, voedsel en (te) veel spullen.

 

Door Rob Broekhof

Rob Broekhof

Scroll naar boven