Visualiseer je eigen visie

Almelo's klimaat in stroomversnelling

Visualiseer je eigen visie

Misschien wel één van de belangrijkste tips om weer te kunnen leven in een gezond klimaat (en te verduurzamen) is het visualiseren van hoe jij de wereld het liefst zou willen zien.

Ter inspiratie, hieronder mijn eigen visie:

 • Visualiseer een wereld waarin we beseffen en voelen dat alles één is en een gevoel van eenzaamheid bij het leven hoort.
 • Elk individu vertrouwt zichzelf, anderen en dat er voor alles en iedereen genoeg is.
 • Grenzen ontstaan en bestaan in het moment en worden gerespecteerd. Ze worden gevormd op basis van ieders (ge)weten.
 • We leven met de rest van de natuur in lokale gemeenschappen. Deze zijn mondiaal gelijkmatig verspreid en onderling verbonden. Elke gemeenschap is groot genoeg om lokaal te kunnen voorzien in wat er nodig is en klein genoeg om overzichtelijk te blijven.
 • We weten wat we de moeite waard vinden en genoeg is. Dat zal telkens veranderen en daar gaan we effectief mee om.
 • Elk individu is gelijkgerechtigd, uniek en mag dus anders dan anderen zijn. We werken samen op basis van ieders uniciteit en aanpassingsvermogen.
 • Een belangrijke gemeenschappelijke focus is optimaal gebruik en beheer van energie & grondstoffen. Dat is immers voor alles op aarde van belang. 
 • Beslissen in gemeenschappelijk belang gebeurt in principe lokaal en zo nodig mondiaal. Elk besluit wordt namelijk alleen genomen wanneer daar geen individuele onoverkomelijke bezwaren tegen zijn.
 • Mondiaal vallen er weinig veranderingen te verwachten omdat onze richtlijnen en afspraken direct zijn gerelateerd aan de natuurwetten.

Wat de moeite waard zou kunnen zijn en waarop we kunnen focussen:

 • Gezond (zelf)vertrouwen.
 • Genoeg zonlicht en een minimale blootstelling aan schadelijke hoeveelheden van straling.
 • Gezonde lucht om adem te halen.
 • Genoeg gezond te drinken en te eten.
 • Een optimale balans tussen: rust/lawaai, licht/donker, kleuren, geuren, temperatuur/relatieve luchtvochtigheid, hardheid/zachtheid.
 • Met of naast elkaar en met de rest van de natuur in optimale balans leven door optimaal gebruik en beheer van energie en grondstoffen. Zie ook hieronder: “Wat hebben we echt nodig?” en vraag je dan af: “Wat zou ik kiezen?”.
 • Bewust nemen, gebruiken, onderhouden en (door)geven. Dit geldt voor alle vormen van energie en de materialen die wij nodig hebben, horen, zien, ruiken, proeven en voelen.
 • Een veilig gevoel, voldoende slaap en ontspanning.
 • Een gezonde veilige plek om te wonen of te schuilen.
 • Onderhoudend gezelschap.
 • Doelen en bezigheden die de moeite waard zijn en deze hun natuurlijke tijd laten om te worden volbracht / doorontwikkeld.

Zo zullen wij onze huidige focus op welvaart kunnen verleggen naar welzijn.

Wat hebben we echt nodig

De vraag “Wat hebben we echt nodig?” hierboven, leidt misschien tot de vraag: “Is alleen moeite (Joule) de moeite waard?”. Het antwoord op die vraag is: “Nee, er is meer, en dat blijkt uit de puntenlijst hierboven, met wat de moeite waard zou kunnen zijn. Bovendien, niet alles is meetbaar”.

De ÓF-ÓF keuze hierboven inspireert hopelijk tot iets totaal anders dan de huidige wetten en regels. Bijvoorbeeld: “richtlijnen” in plaats van “wetten en regels”, waarbij mensen vanuit gezond zelfvertrouwen naar geweten doen en zijn, en samen die richtlijnen alleen zo nodig aanpassen om schade aan de natuur te kunnen blijven minimaliseren.

Tenslotte, bij alles wat ik visualiseer, de negatieve effecten van “de wet van behoud van ellende” zijn onontkoombaar. Vandaar een variant op de uitspraak: “Ik ben liever ongelukkig mét geld dan zonder”: “Ik ben liever ellendig op een gezonde levenskrachtige aarde dan ellendig op een ongezonde uitgeputte aarde”. Deze variant stemt mij veel optimistischer over mijn eigen veerkracht in het omgaan met tegenslagen.

 

 

Door Rob Broekhof

Rob Broekhof

Scroll naar boven