Almelo's klimaat in stroomversnelling
 

Project Westerdok

Het tweede gebied binnen de binnenstad van Almelo dat bekeken is door de klimaatadaptatiebril is het Westerdok. Wat kunnen bewoners en bedrijven doen om de wijk leefbaarder te maken? 

De volgende ideeën werden geopperd:

  1. Gevels en daken beplanten. Dus het aanleggen van groene daken en groene gevels;
  2. Plaatsen van bomen war mogelijk en uitbreiden groenstroken. Mogelijk straten versmallen. Dat is mogelijk aangezien het oorspronkelijke vrachtverkeer in het gebied sterk verminderd is. Zo ontstaat er meer schaduw op hete dagen;
  3. Parkeerplaatsen inruilen voor groenstroken. Parkeren kan eenvoudig in de nabijgelegen parkeergarage. Een mogelijkheid is ook om waterdoorlatende bestrating te combineren met groen, waarop auto’s tijdens werkuren geparkeerd kunnen worden. Zo ontstaat in het hart van het Westerdok-gebied een groene ‘binnenwereld’ waar gewerkt en gerecreëerd kan worden;
  4. Dakgoten afkoppelen afkoppelen van het riool. Regenwater wordt zichtbaar via goten afgevoerd op het naastgelegen kanaal of infiltreert direct in de bodem;
  5. Opslagtank maken voor regenwater dat gebruikt kan worden door de op de Westerdok gevestigde brandweer.


Samen met andere gebieden worden er steeds meer ideeën bedacht. In 2020 gaan partners aan de slag om van deze ideeën concrete projecten te maken. We houden u op de hoogte! 

 
E-mailen
LinkedIn